1 2 3 4
• Oto dlaczego warto ukończyć nasze szkolenia…

Od prawie 10 lat jesteśmy czołową firmą szkoleniową w Polsce, szkolącą wyłącznie działu sprzedaży. Pracujemy z największymi koncernami i przedsiębiorstwami pomagając ich menedżerom i sprzedawcom sprzedawać jeszcze więcej. Na nasze szkolenia swoich pracowników wysyłają małe firmy, duże przedsiębiorstwa jak i największe koncerny, które wiedzą, iż od jakości ich sprzedawców zależy ich wynik finansowy. Dlatego na nasze szkolenia firmy wysyłają „najlepszych z najlepszych” lub tych którzy potrzebują wsparcia i podpowiedzi, jak można sprzedawać więcej.

• Przewyższamy wiele innych firm szkoleniowych tym…

Że nasze szkolenia różnią się w 95% od innych dostępnych w Polsce szkoleń kilkoma kluczowymi elementami. Po pierwsze mają Państwo okazję ukończyć jedne z najbardziej rozbudowanych szkoleń sprzedaży w kraju. Prowadzonych wyłącznie przez doświadczonych praktyków sprzedaży i zarządzania sprzedażą. Każde ze szkoleń trwa 8 dni (przez 4 miesiące), dzięki czemu będą mogli Państwo otrzymać olbrzymią dawkę wiedzy. Jako jedyni w Polsce wydajemy (DPS) Dyplom Praktyka Sprzedaży – dyplom który pozwoli zdobywa w Polsce opinię synonimu MBA w sprzedaży.

• Koncepcja dydaktyczna.

W odróżnieniu do wielu innych szkoleń sprzedażowych, które w wielu wypadkach trwają średnio dwa dni, których ukończenie wieńczy odebranie certyfikatu należnego praktycznie za sam udział w szkoleniu, Szkoła stawia na na zaawansowany model. Naszym założeniem jest dostarczenie słuchaczom cyklicznych „zastrzyków” wiedzy i rozwiązań które dostarczamy regularnie podczas każdego ze zjazdów składających się na jeden program szkoleniowy. W celu ukończenia szkoły należy przejść przez pełny, wielodniowy w zależności od szkolenia: 8-lub 14-dniowy cykl szkoleniowy. Każdy cykl szkoleniowy realizowany w Szkole Zarządzania Sprzedażą składa się ze stałych elementów, które szczegółowo opisaliśmy w kolumnie obok.


1. Przedmioty (A,B,C,D).

Zajęcia w formie wykładów, paneli dyskusyjnych i ćwiczeń (podobnie jak na studiach typu MBA czy podyplomowych). W grupach liczba seminarzystów wahać się będzie od 40 do 70 osób.Na każdym semestrze są 4 głowne wiodące przedmioty wykładowe.

2. Przedmiot e-learningowy (psychologia sprzedaży).

Przedmiot e-learningowy dotyczy wybranych zagadnień z psychologii sprzedaży i składa się z multimedialnych narzędzi edukacyjnych (tj, testy, psychotesty, filmy, scenki z pytaniami itd.).


3. Prace zaliczeniowe.

Szkoła wspiera pracę w zespołach. Seminarzyści będą zachęceni do pracy grupowej, wspólnego opracowywania prac zaliczeniowych lub własnych case studiues. Zaakceptowana praca podwyższa ocenę końcową o jeden stopień.

4. Dyplom Praktyka Sprzedaży.

Pod koniec całego cyklu szkoleniowego, przeprowadzimy egzamin końcowy dla uczestników szkolenia w celu weryfikacji poziomu zdobytej i utrwalonej wiedzy. Zdobycie oceny pozytywnej uprawnia do uzyskania Dyplomu Praktyka Sprzedaży.


• Bez kosztów i jakichkolwiek zobowiązań…

Jeżeli chcą Państwo otrzymać szczegółowe informacje o naszych szkoleniach, prosimy wypełnić formularz zamieszczony po prawej stronie. Wyślemy do Państwa BEZ KOSZTÓW I JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ pakiet informacji o tym jak mogą i Państwo ukończyć szkolenie w czołowej placówce dydaktycznej dla sprzedawców w Polsce.

musisz wypełnić wszystkie pola

Szkoła Zarządzania Sprzedażą
Jest zastrzeżonym znakiem towarowym McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. • NIP: 525-22-55-653 • REGON: 015325800 Sąd Rejonowy m.st. W-wy XIII wydz. gospodarczy, KRS rejestr przeds. nr 0000146020 • Kapitał zakładowy 50.000 PLN ul. Zielona 30, 02-913 Warszawa • tel. +48 22 374 65 99 • faks +48 22 427 40 41 • email: info@sprzedaz.edu.pl

Design:Wild Monkey